Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Slovo Předsedy

Milí členové Masarykova demokratického hnutí, milí sympatizanti našeho hnutí,srdečně vás pozdravuji!

Naše webové stránky jsou inovovány, můžete je pravidelně sledovat (www.masarykovohnuti.cz). Významný je i facebook, kam dáváme drobné a aktuální zprávy. Stačí kliknout na modře uvedený facebook vpravo u našich webových stránek.

Často dostávám otázky, k čemu je vlastně Masarykovo demokratické hnutí. Odpověď je stále stejná. Usoučasňujeme morální nadčasový odkaz T. G. Masaryka, i jeho mnohé politické vize byly nadčasové, probouzíme zájem o dílo našeho prvního prezidenta. Není to pouze kladení věnců u jeho soch, ale chceme mnohem více zprostředkovat poznatky z jeho životního díla především mladé generaci.

Co potřebujeme dnes nejvíce? Získávat nové členy do našeho hnutí. Všechny členy našeho hnutí vyzývám ke zpytování vlastní činnosti. Kolik nových členů jste získali? Bez nových členů vymřeme. Bez nových členů ztratí Masarykovo demokratické hnutí kontinuitu. Bez nových členů se vytratí z českých novodobých dějin hnutí, které mělo odkazovat na nadčasové ideje T. G. Masaryka. Lidé jsou nejdražším kapitálem našeho hnutí!

V roce 2022 pokračujeme v odměňování těch studentů a učitelů, kteří se účastní literární soutěže v „masarykovských“ tématech. Pokračujeme v hledání spolupracovníků a institucí, pokud se blíží cílům našeho hnutí. Chceme založit nové kluby ve velkých městech České republiky. Pomozte!

Děkuji vám všem za zaslání členských a sponzorských příspěvků našemu hnutí! Ale také za pochopení mých výzev a proseb.

Pokud najdeme lidi, kteří s neuvěřitelným nasazením dýchají pro naše hnutí, posunou ideje T. G. Masaryka dopředu.

Že procházíme obtížným obdobím, je zřejmé. Chci vás povzbudit a dodat naději, činil tak po první světové válce i T. G. Masaryk. Naší nadějí jsou mladí lidé, které vzděláváme, vychováváme, učíme nejrůznějším dovednostem v prospěch našeho národa. Tak to dělali naši předkové, tak to budeme dělat i my. Nesmíme se dostat do stavu rezignace a beznaděje.


Josef Dolista
předseda MASDEM
K 1.1.2022

Bylo to 19. 12. 1933, kdy T. G. Masaryk vyjádřil své vánoční přání slovy:

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“

Masaryk věděl, co přinášejí války. Znal důsledky 1. světové války. Byly to hlad, nemoci, invalidity, velké psychické a tělesné utrpení, ničení materiálního bohatství národů. Při vědomí válečných hrůz si přál, aby se lidé nerozčilovali nad hospodářskými a politickými problémy. Věřil, že jednou se vše vyřeší, když bude zachována mravnost.

Jsme-li členy a členkami Masarykova demokratického hnutí, pak jeho výzvu musíme vyslyšet. Pokračovat v úsilí mravně vychovávat. Každý člen a členka Masarykova hnutí by měli být vychovateli mravních ideálů v pojetí T. G. Masaryka.

Masarykovo vánoční přání bylo vyjádřeno.

Slovo předsedy Masarykova hnutí musí znít podobně:

Pokračujme, jděme vpřed, mějme na mysli laskavou kulturní a mravní výchovu současné generace.

Zůstaňte, moji milí čtenáři a čtenářky, zdraví!


Josef Dolista
Vánoce 2021

Eurokomisařka pro rovné příležitosti Helena Dalliová ve své příručce doporučila, aby řečníci nikdy neoslovovali publikum „dámy a pánové“ a o Vánocích mluvili jen opatrně, protože ne všichni jsou křesťané a slaví je stejně.

Toto doporučení je nepřijatelné! Nevím, kdo paní Heleně Dalliové radí, ale vím, že ani komunisty v nejhorších padesátých letech minulého století tato idea nenapadla. Jsou to věty odsouzení hodné a paní komisařka by měla ze svého postu odejít.

T. G. Masaryk by se snad na paní komisařku ani nepodíval. Proč? Nemohl by si jí ani trochu vážit.


Josef Dolista
5.12.2021

Milí členové Masarykova demokratického hnutí a jeho příznivci,

zítra začíná advent r. 2021. Vstupujeme do něj s vědomím pandemie, rizik mutací, ekonomických nejistot. O mnoha problémech České republiky víme ze sdělovacích prostředků. Chci Vám však popřát do adventní doby hodně naděje, protože bez ní se žít nedá. T. G. Masaryk věděl o problémech v Německu, věděl o stavu ekonomické krize obyvatelstva v poválečném období, znal obtíže českých občanů v německém pohraničí. Přesto nebyl škarohlíd a věřil v budoucnost obyvatelstva tehdejšího Československa. Naději mu dodávala i jeho náboženská - křesťanská víra. Soucítím se všemi, kteří jsou nemocní v této době pandemie a s těmi, kteří bez vlastní viny se dostali do ekonomických obtíží. Využívejte všech možností pomoci nabízených státem. Ať adventní doba je plodnou a příjemnou přípravou na vánoční svátky.


Josef Dolista
27.11.2021

Drazí přátelé,

T. G. Masaryk jako mladý muž si napsal do svých poznámek: "Nic není velké, co není pravdivé". Toto Masarykovo heslo mě kdysi tak zaujalo, že jsem se začal zajímat o jeho osobní historii a hlavně jeho dílo. Pokud chceme, aby se naše Masarykovo demokratické hnutí rozvíjelo a odpovídalo potřebám dnešní doby, každý z nás musí být pravdivý, dnes se také říká autentický, aby jako člen Masarykova hnutí dokázal ostatní souputníky života přiblížit k nadčasovým idejím našeho prvního prezidenta.

T. G. Masaryk jako prezident Československé republiky zůstává příkladnou postavou pro budoucí rozhodování ve volbách nového prezidenta v naší republice. Proto bychom měli sledovat život a dílo budoucích prezidentských kandidátů, jak se budou postupně objevovat jako kandidáti na tento úřad. Potřebujeme nového prezidenta, který bude mít silný morální profil. A bude to velký příklad pro všechny generace v naší zemi.

Velmi mě mrzí, že nemáme vůbec žádné kluby ve městech Hodonín, Ostrava, Opava, Brno, Teplice v Č., Ústí n. L., Most, Karlovy Vary. Bylo by úžasné, kdyby se v těchto městech vytvořily! Pokud nám někdo z členů Masarykova demokratického hnutí pomůže, rádi přijmeme jeho pomoc.

Znovu připomínám, že všechny vaše podněty budu zvažovat, když se na mě obrátíte a budeme spolu komunikovat.

S pozdravem

Josef Dolista
29.10.2021