Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Vítejte na stránkách Masarykova demokratického hnutí

Sedmnáctý ročník soutěže

Statut XVII. ročníku soutěže o TGM pro školní rok 2023 - 2024 pro základní a střední školy naleznete v přiloženém odkaze.

Více

Časopis ČAS 141

K dispozici je elektronická verze časopisu ČAS číslo 141 - vydání za leden až březen 2023.

Více

Výborná zpráva

 • Bude končit rok 2023 a začínáme jej hodnotit. Během roku 2023 jsme získali několik nových členů.
 • Jeden z našich aktivních členů se ujal správy našich webových stránek zdarma.
 • Získali jsme nové autory pro časopis Čas.
 • Ačkoli jsme byli ve stresu, že nedostaneme žádnou dotaci od Ministerstva financí ČR, tak ji dostaneme na rok 2024 na naše aktivity.
 • Ministerstvo kultury ČR přijalo pozitivně naši žádost, že časopis Čas bude vydáván převážně v elektronické formě a 2x ročně z důvodu úspor.
 • Splnili jsme všechny cíle, jak jsme si je předsevzali na rok 2023 a také podle zadání Ministerstva financí ČR.
 • V r. 2023 jsme se více zviditelnili před některými poslanci a také i prezidentem republiky ČR.
 • Přestěhovali jsme se do malé kanceláře na Senovážném náměstí, ušetřili jsme tím roční výdaje, prozatím nám tato kancelář vyhovuje.
 • Během roku 2023 někteří naši členové nám projevili velkou důvěru a poslali nadstandardní členské příspěvky.
 • Poděkování patří těm, kdo čtou literaturu od T. G. Masaryka a přemýšlejí nad nimi.
 • Poděkování patří učitelům, kteří přes mnoho těžkostí v jejich profesním životě vedou studující k nadčasovému odkazu T. G. Masaryka.

Slovo předsedy

Slovo předsedy

Drazí přátelé!
Cílem a smyslem Masarykova demokratického hnutí je, aby etické, humanitní a demokratické ideje T. G. Masaryka se staly základem i součástí politiky státu a života občanů.

Mnoho lidí se odvolává na T. G. Masaryka. Ale když se začneme detailněji ptát, jak znají T. G. Masaryka, tak nejčastější odpověď bývá: Byl to náš první prezident. To je pravda, ale co dál? Odpověď nepoukazuje na to, čím byl T. G. Masaryk jako člověk, jako autor množství knih, čím byl naplňován jeho intelektuální a duchovní život. Líbilo se mně, když jeden z kandidátů na člena Masarykova demokratického hnutí mně odpověděl na otázku, proč chce být naším členem, odpověděl: „Chci více znát Masaryka.“ Pokud se tedy odvoláváme na odkaz T. G. Masaryka, musím ho více znát. A jak dojít k tomuto poznání? Jen a jen četbou jeho děl. Nebudeme tedy jen vyprávět, často nezávazně, co si o T. G. Myslíme, ale budeme společně přemýšlet v rámci klubů MDH, co jsme se dozvěděli z jeho knih, kde budeme číst jeho autentické myšlenky. T. G. Masaryk byl velmi hluboký člověk s výrazným intelektem. Četl své studijní materiály ve francouzštině, v angličtině, v němčině, v řečtině, v latině, v polštině, v ruštině. Velmi bych si přál, aby členové MDH byli znalci díla T. G. Masaryka. Pomůže to osobnímu růstu každého z nás. V Masarykově díle najdeme mnoho podnětů pro náš osobní život, pro život společnosti, získáme podněty a inspirace pro četbu mnoha dalších autorů, které on cituje nebo na ně odkazuje. Kdybych se zeptal členů MDH a nám spřízněných lidí, co vše četli z díla T. G. Masaryka, byl bych opravdu spokojený, kdybych dostal odpovědi, které budou odkazovat na znalost konkrétních knih z pera T. G. Masaryka.

Masarykovo demokratické hnutí žije! Umějme získávat další členy pro naše hnutí, protože silné Masarykovo demokratické hnutí přispěje k obraně demokracie a svobody v naší zemi. 

Těší mě naše vnitřní jednota v zájmu o dílo T. G. Masaryka. 

Těší mě, že se najdou lidé, kteří pracují nezištně pro naše hnutí a podporují toto dílo i finanční formou.

Těší mě, že se najdou učitelé, kteří vedou své žáky a studenty k zájmu o T. G. Masaryka. Také jim za to velmi děkuji.

A také děkuji těm, kteří čtou náš časopis ČAS nebo do něj přispívají svými odbornými články.


 

Váš

 

Josef Dolista
 předseda MDH
 

 

Vydáno klubem v Užhorodě

Fotografie ze VI. sněmu MDH

Dne 10. září 2021 proběhl v Praze již VI. Sněm MDH. Fotoreportáž v následujícím odkaze.

Fotoreportáž

Masaryk a legie

Informace o nové knize Masaryk a legie od doc. Vratislava Preclíka

Více